Ze zprávy předsedy představenstva Karla STAŇKA přednesené
na NVH HPH dne 10. 3. 2006

Představenstvo HPH, a.s. - v likvidaci působí ve složení JUDr. Tomáš Cabalka, Milan Husník a Karel Staněk od valné hromady 29. 4. 2004. Ve své činnosti byla působnost představenstva dána právním stavem HPH, tedy skutečností, že společnost je v likvidaci.
Jedním z prvních problémů, s nimiž se představenstvo muselo vypořádat, byly kroky firem Harvard Group, HBS - poradenská a First American, které podaly návrhy na vydání platebních rozkazů proti HPH. Podal je P. Matějka jako předseda představenstev těchto firem, který byl v té době ovšem zároveň i předsedou představenstva HPH. Ve funkci předsedy představenstva HPH však podání návrhů a pak i vydání platebních rozkazů utajil jak před likvidátorem HPH, tak i před členy svého představenstva i dozorčí rady, takže HPH nemohl proti dvěma z těchto příkazů vznést odpor v dané lhůtě.

Značné úsilí vynaložilo představenstvo na převzetí dokladů společnosti od předcházejících představenstev, což se nepodařilo. P. Matějka jako předseda minulého představenstva sdělil, že od předcházejícího představenstva, které vedl T. Ševčík, žádné doklady nedostal, takže ve společnosti neexistují zápisy z jednání předchozích představenstev.
P. Matějkou bylo předáno účetnictví HPH, které vedla společnost Harvard Group, a.s. převážně jen v kopiích. Účetnictví je neúplné, chybí smlouvy vedené v seznamech. Jen pro ilustraci - bývalý člen představenstva Pacovský, který podle soudních rozhodnutí nikdy nebyl řádně zvolen, odmítá dodnes vydat smlouvu, kterou za HPH uzavřel s firmou Pacific Alliance Bancorp Inc., nepředal ji ani soudu s odůvodněním, že je tajná. Značná část dokladů chybí za rok 2003 a Ševčík, jako tehdejší předseda představenstva, je nevydal.

Na vyžádání soudu představenstvo vypracovalo svá stanoviska k žalobám na neplatnost usnesení valných hromad, především VH konaných 14. 3. 2002, 19. 6. 2002, 16. 8. 2001, 19. 6. 2002 a 4. 2. 2004 a opatřovalo a doplňovalo listiny, které jednoznačnou nedbalostí předchozích představenstev chyběly. Součástí této činnosti bylo podávání stížností proti pomalému či chybnému postupu soudů, systematické i několikrát opakované informace soudům o vypovězení plných mocí advokátům, kteří byli právními zástupci HPH za minulých představenstev, analýza soudních spisů. Příkladem toho, co si někteří advokáti mohli dovolit, může být advokátka Chmelková. Ta přes vypovězení své plné moci, kterou jí neoprávněně poskytl M. Pacovský, dál vystupovala jako právní zástupce HPH při konkursu, aby pak byla právním zástupcem Pacovského coby konkursního věřitele. Po stížnosti současného představenstva HPH na ni vznesla Advokátní komora kárnou žalobu, a byla shledána kárně vinnou.

Představenstvo se podílelo také na paralyzování pokusu bývalého představenstva T. Ševčíka zcela vytunelovat HPH, když na protiprávně svolané valné hromadě 4. 2. 2004 byl proveden pokus schválit účetní závěrku, kterou bylo sníženo jmění HPH z původních v r. 2001 9,8 miliardy na pouhých 39 miliónů korun.
Představenstvo podalo řadu trestních oznámení, zatím byla většinou odložena, nebo se velice liknavě řeší, nebo se neřeší vůbec. O těchto problémech jednalo představenstvo na ministerstvu spravedlnosti se šéfem ministrovy kanceláře i s prvním náměstkem ministra, ale zcela bezvýsledně.

Představenstvo po celý rok ve spolupráci s OSMA se snažilo o co nejobsažnější informační servis pro akcionáře v tisku, ČTK i v TV a rozsáhle také na internetových stránkách HPH. Bez nadsázky lze říci, že takové množství informací, navíc ještě nesporně doložených informací jako v roce 2004, neposkytlo akcionářům žádné z předcházejících představenstev.

V prosinci 2004 pak byl na HPH prohlášen konkurs na základě vykonstruovaných návrhů, který zcela paralyzoval činnost společnosti až do května roku 2005. Jednoznačným cílem navrhovatelů, trojice bývalých členů představenstva M. Pacovského, A. Klimeše a M. Šancové, podle pravomocných soudních usnesení neplatně zvolených, bylo zcela znemožnit činnost likvidátorovi i představenstvu HPH. Konkurs tak zabránil konání valné hromady za rok 2003, určené na počátek roku 2005. Představenstvo sice žádalo konkursního správce Cupku o poskytnutí financí na náklady této valné hromady, ale ten odmítl. Že navrhovatelům konkursu šlo nesporně o znemožnění likvidace dokládá skutečnost, že M. Pacovský, krátce po prohlášení konkursu prohlásil v TV, že v HPH je majetek za 35 miliard. Po zamítnutí konkursu Vrchním soudem pak byl podán další návrh na prohlášení konkursu, v čemž se opět velice angažoval buď sám Pacovský, nebo někdo z jeho advokátní kanceláře, na což má představenstvo nezpochybnitelný důkaz.

K tomu všemu je třeba zdůraznit - Kožený, Vostrý a jejich námezdní lidé systematicky zahrnovali HPH dlouhá léta doslova právním marasmem, aby co nejvíc mohli zakrýt své loupení. Tento stav se podařilo likvidátorovi doc. Častorálovi během svého působení rozbít. Přitom je třeba si uvědomit, že teprve koncem loňského roku bylo soudem nezpochybnitelně potvrzeno, že HPH je společností v likvidaci, což konečně plně uvolnilo likvidátorovi ruce při úsilí vrátit ukradený majetek do Harvardu.

zpětzpět na začátek stránky